Vårgårda kommuns upphandlingar Hantverkartjänster måleri

Hantverkartjänster måleri

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Ramavtalet omfattar entreprenader för service- och hantverkstjänster inom

kategorin måleriarbeten. Upphandlingens uppskattade värde per år är cirka 400 000kr. Observera att angiven summa är uppskattad och inte någon garanti.

Arbetsuppgifter som kommer att avropas gäller måleriarbeten för service, reparationer, anpassningar, mindre byggarbeten, ombyggnader och renovering. Arbeten gäller invändigt och utvändigt påbyggnader.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara köparen tillhanda senast:

2019-11-25 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/13