Vårgårda kommuns upphandlingar Hantverkartjänster byggservice

Hantverkartjänster byggservice

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Ramavtalet omfattar entreprenader för service- och hantverkstjänster inom kategorin byggservice. Upphandlingens uppskattade värde per år är cirka 2 000 000 kr. Observera att angiven summa är uppskattad och inte någon garanti.

Arbetsuppgifter som kommer att avropas gäller byggarbeten för service, reparationer, anpassningar, mindre byggarbeten, ombyggnader och renovering. Arbeten gäller invändigt och utvändigt på byggnader.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara köparen tillhanda senast:

2019-11-25 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/11