Vårgårda kommuns upphandlingar Digitalisering och tolkning av detaljplaner

Digitalisering och tolkning av detaljplaner

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Vårgårda kommun har för avsikt att påbörja arbetet med digitalisering och tolkning av kommunens alla gällande detaljplaner. I Vårgårda kommun används GEOSECMA for ArcGIS i den dagliga verksamheten och det är där digitaliseringen av detaljplanerna ska utföras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/10