Varbergs kommuns upphandlingar Vuxenutbildning Yrkesförare

Vuxenutbildning Yrkesförare

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandlingsförfarande

Utbildning tillhör sociala tjänster och andra särskilda tjänster som upphandlas enligt ett förenklat förfarande enligt 19 kap. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Vid en sådan upphandling kan anbud komma att antas utan föregående förhandling.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska.

Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-02-07

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/157