Varbergs kommuns upphandlingar Verkstadstjänster för fordon inklusive däck och däckservice

Verkstadstjänster för fordon inklusive däck och däckservice

Varbergs kommun, Varberg

Avtal avseende köp av däck och verkstadstjänster såsom;

- Reparation och service av traktorer, bilsläp och maskiner med förekommande kringutrustning. Exempel på maskiner som kan behöva service är grönytemaskiner/parkmaskiner, sopmaskiner, åkgräsklippare, men även mindre maskiner såsom gräsklippare, dressare och stickluftare.

- Smides- och svetsarbeten på t.ex. snöplogar, sandspridare, skopor.

- Köp av däck och slangar till de beskrivna fordonen ovan, köp av specialdäck till traktorer och grönytemaskiner, i viss mån däckförvaring i s.k. däckhotell, servicearbeten och tjänster såsom montering och balansering.

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop gällande köp av däck och verkstadstjänster för fordon så som traktorer, maskiner med förekommande kringutrustning, grönytemaskiner, parkmaskiner för de äldre maskiner som inte omfattas av garanti, samt jourservice för dessa tjänster.

- Reparation och service av traktorer, bilsläp och maskiner med förekommande kringutrustning. Exempel på maskiner som kan behöva service är grönytemaskiner/parkmaskiner såsom sopmaskiner och åkgräsklippare, men även mindre maskiner såsom gräsklippare, dressare och stickluftare.

- Smides- och svetsarbeten på t.ex. snöplogar, sandspridare, skopor.

- Köp av däck och slangar till de beskrivna fordonen ovan, köp av specialdäck till traktorer och grönytemaskiner, i viss mån däckförvaring i s.k. däckhotell, servicearbeten och tjänster såsom montering och balansering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS21/86