Varbergs kommuns upphandlingar Vattentekniska installationer med tillbehör/material

Vattentekniska installationer med tillbehör/material

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandlingen av vattentekniska installationer samt tillbehör/material omfattar uppdrag inom såväl konstruktion, projektering samt beläggning av bassänger.

Avropen kommer att omfatta:

- Förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten

- Ombyggnationer

- Nyinstallationer

- Service

- Reparationer

- Projekt inom badanläggningar

- Materiel till vattenteknisk utrustning

- Utbildning inom vattenteknik

- Arbeten i bassäng (kakel och klinker)

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0526