Varbergs kommuns upphandlingar Vård och omsorg på särskilt boende för äldre på Karl Nordströms väg 1, 9a, 9b och 15

Vård och omsorg på särskilt boende för äldre på Karl Nordströms väg 1, 9a, 9b och 15

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun erbjuder er att delta i upphandling av utförande av vård och omsorg på särskilt boende på Karl Nordströms väg 1, 9a 9b och 15

De särskilda boendena är belägna i fyra hus på kurortsområdet i Apelviken enligt följande:

Karl Nordströms väg 1

Totalt 12 lägenheter, fördelat på två plan med 6 lägenheter på varje våningsplan Lägenheterna är för närvarande inriktade mot personer med demenssjukdom.

Karl Nordströms väg 15

Totalt 12 lägenheter, fördelat på två plan med 6 lägenheter på varje våningsplan Lägenheterna är för närvarande inriktade mot personer med demenssjukdom.

Karl Nordströms väg 9A

Totalt 13 lägenheter, fördelat på tre plan (4+4+5). Lägenheterna är för närvarande inriktade mot personer med somatiska funktionsnedsättningar.

Karl Nordströms väg 9B

Totalt 14 lägenheter, fördelat på tre plan (4+5+5). Lägenheterna är för närvarande inriktade mot personer med somatiska funktionsnedsättningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-15

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0133