Varbergs kommuns upphandlingar Varbergs Teater - Totalentreprenad i samverkan

Varbergs Teater - Totalentreprenad i samverkan

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar restaurering av Varbergs Teater. Entreprenaden genomförs enligt ABT 06 i samverkan.

Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsunderlaget.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Dessa administrativa föreskrifter avhandlar kapitlen AFA ALLMÄN ORIENTERING, AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER och delar av AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD.

Kompletta föreskrifter för AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTAL-ENTREPRENAD samt AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL kommer att avhandlas mellan Parterna och därefter fastställas i beställningskrivelsen för Fas 2.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

23/42