Varbergs kommuns upphandlingar Vägsläntsslåtter samt slåtter av ängar

Vägsläntsslåtter samt slåtter av ängar

Varbergs kommun, Varberg

Slåtter av diken, vägkanter samt slåtter av olika ängsområden.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar utförande av vägsläntsslåtter samt slåtter av ängar och kommer att resultera i ett (1) eller två (2) ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vägsläntsslåtter

Del 2: Slåtter av ängar

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

Slåtter av diken, vägkanter samt slåtter av olika ängsområden.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar utförande av vägsläntsslåtter samt slåtter av ängar och kommer att resultera i ett (1) eller två (2) ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-04-15 -- 2022-04-14) volym för vägsläntslåtter var ca 2 300 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Slåtter av ängar har under tidigare år direktupphandlats och räknas att uppgå till ca 1 600 000 SEK under hela avtalstiden.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vägsläntsslåtter

Del 2: Slåtter av ängar

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per del.

Takvolym

Takvolymen för del 1 - Vägsläntsslåtter uppgår till 2 530 000 SEK

Takvolymen för del 2 - Slåtter av ängar uppgår till 1 760 000 SEKOm ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/93