Varbergs kommuns upphandlingar Upphandling av särskilt boende för äldre

Upphandling av särskilt boende för äldre

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser lokaler och drift av särskilt boende enligt socialtjänstlagen med 50 platser, varav ca 30 platser för personer med demenssjukdom och 20 platser för personer med somatiska funktionsnedsättningar. Platsernas inriktning kan förändras under avtalsperioden. Sådana förändringar kommer aviseras leverantören med tre månaders framförhållning.

Se upphandlingsunderlag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-28

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0060