Varbergs kommuns upphandlingar Upphandling av ramavtal avseende material leveranser

Upphandling av ramavtal avseende material leveranser

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Målet med denna upphandling är att den skall leda till goda möjligheter för Beställaren att avropa material med en hög leverans och produktkvalitet samt till en attraktiv kostnad.

Leverantören skall leverera en vara/tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga.

Leverantören skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta mål

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/4