Varbergs kommuns upphandlingar Upphandling av ramavtal avseende Gassäkerhetsansvarig, Besiktningsman Distribution samt Besiktningsman Installation.

Upphandling av ramavtal avseende Gassäkerhetsansvarig, Besiktningsman Distribution samt Besiktningsman Installation.

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Denna förfrågan omfattar följande tjänster:

a) Uppdrag att som Gassäkerhetsansvarig, enligt särskilt avtal, företräda Varberg Energi i enlighet med svensk lag

b) Uppdrag som Besiktningsman Distribution utföra återkommande kontroller i beställarens egna anläggningar enligt EGN på uppdrag av Gassäkerhetsansvarig.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/1