Varbergs kommuns upphandlingar Upphandling av markentreprenader

Upphandling av markentreprenader

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Varberg Energi AB distribuerar energi och kommunikation via markförlagda ledningsnät. AO Entreprenad utför både projektering samt utförande inom dessa nät. AO Entreprenad har tre egna schaktlag för att bygga ut samt underhålla ledningsnätens prestanda.

Förfrågan gäller förläggning av våra nyttigheter i mark inom våra distributionsområden

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/6