Varbergs kommuns upphandlingar Tvätt och rengöring av broar, Varbergs kommun

Tvätt och rengöring av broar, Varbergs kommun

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser ett avtal för tvätt och rengöring av broar inom Varbergs kommuns ansvarsområde.

Rengöringen ska utföras minst en gång per år. Utförande av åtgärderna ska normalt förläggas till vår- och sommarsäsongen, under perioden april t.o.m. juni.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/47