Varbergs kommuns upphandlingar Trygghetsskapande teknik

Trygghetsskapande teknik

Varbergs kommun, VARBERG

Trygghetsskapande teknik

Upphandlingens omfattning

Upphandlingens omfattning innebär: Trygghetsskapande teknik som ska användas inom Särskilda boenden enligt bifogad förteckning, se bifogade bilagor som innehåller samtliga krav på produkter samt krav på tjänsten.

Målet med upphandlingen är att Trygghetsskapande teknik ska tillgodose Socialförvaltningens behov av att utan dröjsmål uppmärksamma kundens behov av stöd och hjälp. Tekniken ska bidra till kundens trygghet, bibehållen integritet och självständighet. Syfte är också att effektivisera personalens vardag.

Avgränsning

Uppdraget omfattar inte GPS larm eller trygghetsskapande teknik till bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-01-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0094