Varbergs kommuns upphandlingar Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri

Trygghetsskapande teknik till LSS och Socialpsykiatri

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandlingens omfattning

Socialförvaltningen uppskattar värdet till ca. 600 000 SEK/år, 1 800 000 SEK under 3 år. Anbud som överstiger 1 800 000 SEK kommer att förkastas då angivet värde ska ses som ett takpris. Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande till lägst pris. Lägst pris beräknas som totalkostnad utav Anbudsgivaren, dvs styckpris * angiven volym(som finns angiven i bilaga beräkning) = totalkostnad enligt beräkning i bilaga som ska anges av Anbudsgivaren. Samtliga obligatoriska krav finns i bilagor. Samtliga anbudsgivare ska ha erfarenhet inom området och ska lämna minst 3 referenser som vi kan ringa. Samtliga Anbudsgivare ska också inkomma med en teknisk beskrivning på sitt offererade system som vår IT-avdelning kan verifiera och godkänna. Anbudsgivaren ska lämna namn och telefonnummer till tekniker som vår IT-avdelning kan ringa för vidare utvärdering av den tekniska beskrivningen. Samtlig kommunikation och korrespondens ska ske och vara på svenska.

Upphandlingen avser:

Digitalt trygghetslarmsystem med administrationsverktyg ska hyras som molntjänst. Trygghetslarmsystemet med tillbehör ska vara trådlöst och batteriförsörjt till 100 %. Digitalt trygghetslarmsystem ska vara anpassningsbart för kund/brukare och verksamhet, dvs att det är lätt att lägga till och ta bort tillbehör. Digitalt trygghetslarmsystem ska vara användarvänligt; systemet ska vara enkelt att lära sig oavsett användarens tidigare teknikvana. Digitalt trygghetslarmsystem integreras med befintliga brandlarm.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2021-04-15

Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte. Svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet inte utvärderas.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0195