Tryckeritjänster

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun, Varbergs fastighets AB och Hallands Hamnar Varberg AB genomför en gemensam upphandling av Tryckeritjänster.

Upphandlingen omfattar delområdena:

Delområde 1 Tryck

Detta delområde avser tryck av exempelvis kataloger, broschyrer, magasin och böcker, affischer, foldrar och vykort. Tryck kan förekomma på andra material så som exempelvis kapaskivor, forex, canvas och väderbeständigt material. Området avser även karaktären kontorstrycksaker, exempelvis kuvert, brevpapper, visitkort och klistermärken.

Delområde 2 ExpresstryckExpresstryck avser produktion av enklare trycksaker i mindre upplaga som ska produceras med kort varsel, inom sex (6) arbetstimmar från order/beställning eller godkänd offert. Denna typ av beställning kräver snabb hantering och leverans. Exempel på trycksaker som kan vara aktuella för expresstryck är flyers, klistermärken och affischer.

Avtal kommer att tecknas med en (1) Anbudsgivare per delområde.

Varbergs kommun, Varbergs fastighets AB och Hallands Hamnar Varberg AB genomför en gemensam upphandling av Tryckeritjänster.

Upphandlingens omfattning

Beskrivning av uppdraget

Varbergs kommun med deltagande myndigheterna upphandlar ramavtal avseende tryckeritjänster.

Det går bra att lämna anbud på ett av eller båda områdena som upphandlas.

Upphandlingen omfattar delområdena:

Delområde 1 Tryck

Detta delområde avser tryck av exempelvis kataloger, broschyrer, magasin och böcker, affischer, foldrar och vykort. Tryck kan förekomma på andra material så som exempelvis kapaskivor, forex, canvas och väderbeständigt material. Området avser även karaktären kontorstrycksaker, exempelvis kuvert, brevpapper, visitkort och klistermärken.

Leverantören ska kunna erbjuda digitalt tryck och offsettryck.

Beställaren ska vid behov kunna få se och diskutera provtryck samt vara med vid intaget i leverantörens lokaler.

Delområde 2 ExpresstryckExpresstryck avser produktion av enklare trycksaker i mindre upplaga som ska produceras med kort varsel, inom sex (6) arbetstimmar från order/beställning eller godkänd offert. Denna typ av beställning kräver snabb hantering och leverans. Exempel på trycksaker som kan vara aktuella för expresstryck är flyers, klistermärken och affischer.

Avtal kommer att tecknas med en (1) Anbudsgivare per delområde.

Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till ca 5,5 miljoner SEK för delområde 1 och ca 1,5 miljon för delområde 2.

Upplysningen om uppskattat värde lämnas som information och innebär ingen förpliktelse för Köparen.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

Takvolym för ramavtalet uppgår till 6,5 miljoner SEK för delområde 1 och 1,8 miljoner för delområde 2. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har de deltagande myndigheterna rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/90