Varbergs kommuns upphandlingar Transportutbildning för Fordons- och transportprogrammet

Transportutbildning för Fordons- och transportprogrammet

Varbergs kommun, Varberg

Välkommen att lämna anbud när Varbergs kommun upphandlar utbildning för gymnasieelever inom Fordons- och transportprogrammet- inriktning transport.

Utbildning för gymnasieelever inriktning transport inom fordons- och transportprogrammet.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud när Varbergs kommun upphandlar utbildning för gymnasieelever inom Fordons- och transportprogrammet- inriktning transport.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar utbildning för elever på Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, till utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun, vilket kommer resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Utbildningsbehovet beräknas uppgå till ca åtta (8) elever per årskurs. Rätten att nyttja eventuellt tomma platser ska finnas.

Föregående års volym (2019-2022) var ca 10 600 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 12 720 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/12