Varbergs kommuns upphandlingar Träd, buskar, klätterväxter samt perenner

Träd, buskar, klätterväxter samt perenner

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av träd, buskar, klätterväxter samt perenner för myndigheternas behov.

Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden.

1. Träd, buskar och klätterväxter

2. Perenner

Upphandlingen omfattar köp inom områdena träd, buskar och klätterväxter, samt perenner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden.

1. Träd, buskar och klätterväxter

2. Perenner

Föregående års (2019-01 -- 2022-10) volym vara för Varbergs Kommun var ca 5 258 000 SEK för VFAB uppgår beräknad volym under avtalstiden till 200 000 och kan ses som en indikation på kommande volym.

Upphandlingen omfattar köp inom områdena träd, buskar och klätterväxter, samt perenner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden.

1. Träd, buskar och klätterväxter

2. Perenner

Föregående års (2019-01 -- 2022-10) volym vara för Varbergs Kommun var ca 5 258 000 SEK för VFAB uppgår beräknad volym under avtalstiden till 200 000 och kan ses som en indikation på kommande volym.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/61