Varbergs kommuns upphandlingar Träd, buskar, klätterväxter samt perenner

Träd, buskar, klätterväxter samt perenner

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar köp inom områdena träd, buskar och klätterväxter, samt perenner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Upphandlingen är uppdelad i två delområden;

1. Träd, buskar och klätterväxter

2. Perenner

1. Träd, buskar och klätterväxter

Del 1 gäller avrop av Träd, buskar och klätterväxter

Perenner

Del 2 gäller avrop av perenner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

23/11