Varbergs kommuns upphandlingar Totalentreprenad - Toalettbyggnader

Totalentreprenad - Toalettbyggnader

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser att på totalentreprenad uppföra två toalettbyggnader.

Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AFA.2 Orientering om objektet

AFA: 21 Översiktlig information om objektet

Entreprenaden omfattar leverans av två (2) st. offentliga toalettbyggnader, inklusive projektering, inkoppling samt driftsättning till nedan orter/platser:

- Träslövsläge

- Båle (i Bua).

Uppdraget avser framtagning av bygghandlingar samt två (2) färdiga toalettbyggnader som ska placeras i Träslövsläge samt Båle. Alla ingående arbetsmoment för en komplett anslutning ingår i entreprenaden.

För entreprenadens omfattning, se handlingar i AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN2020/0089