Varbergs kommuns upphandlingar Totalentreprenad - Sidovägräcke för Varbergs kommun

Totalentreprenad - Sidovägräcke för Varbergs kommun

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser totalentreprenad av sidoräcken (3 projekt) för Varbergs kommun.

Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumentet.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 2020/0069