Varbergs kommuns upphandlingar Totalentreprenad - Flytbryggor till Skällingesjön

Totalentreprenad - Flytbryggor till Skällingesjön

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser att på totalentreprenad uppföra en flytbrygga i Skällingesjön.

Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumentet.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN2021/0304