Varbergs kommuns upphandlingar Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tolkförmedlingstjänster och kommer resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Tolkförmedlingstjänsterna omfattar distanstolkning, kontakttolkning och on-demand tolkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/84