Varbergs kommuns upphandlingar Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna avtal om tolkförmedlingstjänster (språktolkning).

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/68