Varbergs kommuns upphandlingar TK: Gata/mark VA, Landskapsarkitektur,Trafik,Strategisk trafikplanering, Mobility management,Anläggningskonstruktion,Geoteknik,Riskhantering vibrerande arbeten,Trafikbuller,VA-utred

TK: Gata/mark VA, Landskapsarkitektur,Trafik,Strategisk trafikplanering, Mobility management,Anläggningskonstruktion,Geoteknik,Riskhantering vibrerande arbeten,Trafikbuller,VA-utred

Varbergs kommun, Varberg

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden.

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområdenDel B: LandskapsarkitekturDel C: Trafik Del D: Mobility managementDel E: Strategisk trafikplaneringDel F: TrafikbullerDel G: AnläggningskonstruktionDel H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivningDel I: Riskhantering vibrerande arbetenDel J: VA-utredning

Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden.

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområdenDel B: LandskapsarkitekturDel C: Trafik Del D: Mobility managementDel E: Strategisk trafikplaneringDel F: TrafikbullerDel G: AnläggningskonstruktionDel H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivningDel I: Riskhantering vibrerande arbetenDel J: VA-utredning

Upphandlingens värde per del fördelat på 4 år uppskattas till:

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområden: 55 miljoner

Del B: Landskapsarkitektur resurskompetens: 6 miljoner SEK

Del C: Trafik: 6 miljoner SEK

Del D: Mobility management: 2 miljoner SEK

Del E: Strategisk trafikplanering: 1 miljon SEK

Del F: Trafikbuller: 2 miljoner

Del G: Anläggningskonstruktion: 4 miljoner SEK

Del H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivning: 10 miljoner SEK

Del I: Riskhantering vibrerande arbeten: 1,4 miljoner SEK

Del J: VA: 10 miljoner SEK

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 20/43