Varbergs kommuns upphandlingar Tillfälliga bostäder

Tillfälliga bostäder

Varbergs kommun, Varberg

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv.

Massflyktsdirektivet ger skydd i första hand i ett år, med möjlighet till förlängning upp till tre år.

Kontraktet avser en heltäckande tjänst som inkluderar, dock inte uteslutande, tillhandahållande av utrustade boenderum, utrymmen för servering av måltider inklusive servering av måltider, måltider, hygienprodukter, hygienutrymmen, tvättutrustning, tvättprodukter, lekutrymmen, utrymmen för socialt umgänge, bevaknings- och säkerhetstjänster, bemanning, WiFi m.m. enligt i kontraktet angivna specifikationer.

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv.

Tillfälliga bostäder innebär ett tillhandahållande av boende för personer som omfattas av Varbergs kommuns uppdrag om mottagande av kommunanvisade skyddsbehövande.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Längden på varje persons boendetid på anläggningen kan komma att variera och är inte möjlig att beräkna i förväg.

Antalet efterfrågade platser kan komma att öka eller minska.

Boendet är enbart tillfälligt och kan förändras med kort varsel, likaså sker omflyttning av personer mellan olika tillfälliga boenden.

Tillfälliga bostäder innebär ett tillhandahållande av boende för personer som omfattas av Varberg kommuns uppdrag om mottagande av kommunanvisade skyddsbehövande.Med tillfälligt boende menas att det avser boende för målgruppen så länge de har rätt till skydd i Sverige och själva väljer att bo i Varbergs kommuns anläggningsboende.Massflyktsdirektivet ger skydd i första hand i ett år, med möjlighet till förlängning upp till tre år.

Kontraktet avser en heltäckande tjänst som inkluderar, dock inte uteslutande, tillhandahållande av utrustade boenderum, utrymmen för servering av måltider inklusive servering av måltider, måltider, hygienprodukter, hygienutrymmen, tvättutrustning, tvättprodukter, lekutrymmen, utrymmen för socialt umgänge, bevaknings- och säkerhetstjänster, bemanning, WiFi m.m. enligt i kontraktet angivna specifikationer.

Offererade boendeplatser kan innefatta helpensionslösning och/eller självhushåll.

Kontraktet avser en tjänst för tillhandahållande av utrustade boenderum med möjlighet till självhushåll i eget eller gemensamma utrymmen som kök och hygien eller helpensionslösning.Kontraktet innebär inte att ett hyresförhållande uppstår mellan parterna. Varbergs kommun efterfrågar totalt 250 boendeplatser i denna upphandling där en grundersättning utgår för icke belagd plats och en tilläggsersättning för belagd plats. Enskild anbudsgivare kan som max bli tilldelad 200 boendeplatser.

TakvolymTakvolym för ramavtalet under hela avtalstiden är beräknad till 150 MSEK.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/50