Varbergs kommuns upphandlingar Tillfälliga bostäder

Tillfälliga bostäder

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Längden på varje persons boendetid på anläggningen kan komma att variera och är inte möjlig att beräkna i förväg.

Tillfälliga bostäder innebär ett tillhandahållande av boende för personer som omfattas av Varberg kommuns uppdrag om mottagande av kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv.Med tillfälligt boende menas att det avser boende för målgruppen så länge de har rätt till skydd i Sverige och själva väljer att bo i Varbergs kommuns boende.

Varbergs kommun uppskattar behovet av externa boendeplatser till 158 st. Ersättning utgår endast för belagd plats. Antalet boende personer kan minska och öka.

Ramavtal kommer att tecknas med de leverantörer som är kvalificerade samt uppfyller obligatoriska krav och har en prisnivå under takpriset.

Anbudsgivaren ska ange pris för vuxen (över 18 år) och för barn (under 18 år) på de områden de väljer att lämna anbud.

Avropen kommer att ske genom en särskild fördelningsnyckel där Kommunen placerar individen enligt uppställda kriterier. Leverantörerna kommer inte att bli tilldelade platser i upphandlingen utan placeringarna sker enligt avrop i avtalen. Placeringarna ska ske med minst 2 veckors varsel. Kan leverantören ta emot mer skyndsamma placeringar än så ska denne ange detta i optionen nedan.

Kommunen garanterar inga volymer. Det är upp till kommunen att avgöra vilket/vilka av kriterierna som är tillämpbara vid varje enskild placering.

Boendet är enbart tillfälligt och kan förändras med kort varsel, likaså kan omflyttning ske av personer mellan olika tillfälliga boenden.

Upphandlingen är uppdelad i fyra olika delar:

Del 1: Boende med självhushåll

Del 2: Boende med helpension

Del 3: Boende med självhushåll för individer med särskilda behov

Del 4: Boende med helpension för individer med särskilda behov

Se mer information om delarna under "Delarnas innehåll".

Anbudsgivaren kan lämna anbud på en eller flera delar.

Kontraktet innebär inte att ett hyresförhållande uppstår mellan parterna.

TakvolymTakvolym för ramavtalet under hela avtalstiden är beräknad till 150 000 000 MSEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/73