Varbergs kommuns upphandlingar Teknisk konsult Byggkonstruktör

Teknisk konsult Byggkonstruktör

Varbergs kommun, Varberg

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Ramavtal för teknisk konsult - byggkonstruktör inom husbyggnad för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget. Uppdragen utförs i Varbergs och Falkenbergs kommun.

AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10. För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009.

Anbud ska lämnas på det svenska språket

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

AUA.2 Orientering om objektet

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Ramavtal för teknisk konsult - byggkonstruktör inom husbyggnad för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget. Uppdragen utförs i Varbergs och Falkenbergs kommun.

AUB.11 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av Öppet förfarande enligt bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2021-05-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/10