Varbergs kommuns upphandlingar Taxiresor för flyktingar

Taxiresor för flyktingar

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingens omfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har behov av att kunna tillhandahålla transporter till kvotflyktingar i och från flygplatser med mera till sin bostad i kommunen.

Upphandlingen omfattar främst taxiresor för kvotflyktingar. Även andra taxiresor förutom transporter till och från flygplatser för kvotflyktingar kan bli aktuella.

Migrationsverket anvisar kvotflyktingar till Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att möta personerna och se till att de kommer till den bostad kommunen förberett.

Taxiföretaget ska anpassa sin ankomst till flygplatsen utifrån flygets/flightens ankomsttid.

Varbergs kommuns personal kör med egen bil till och från flygplats. I vissa fall kan anställd från Varbergs kommun även komma att åka med i taxin.

Leverantören får debitera de kilometer som resenären/resenärerna transporteras.

Det handlar uppskattningsvis om 2-3 taxiresor per månad för enstaka personer och familjer med barn i olika åldrar.

Beställaren garanterar dock ingen specifik volym. Leverantörerna ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-05-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

UAN 2019/0085-1