Varbergs kommuns upphandlingar Taligenkänning som tjänst

Taligenkänning som tjänst

Varbergs kommun, VARBERG

Socialförvaltningen, Varbergs kommun ska genomföra en pilot med 18 st licenser gällande Taligenkänning som tjänst under 8 månader.

Upphandlingens omfattning

Socialförvaltningen, Varbergs kommun tänker prenumerera på taligenkänning som tjänst med 18 användarlicenser per månad. Prenumerationen upphör vid avtalets slut. Se bifogad kravspecifikation gällande krav och omfattning.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-08-31

Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte. Svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet inte utvärderas.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-01-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0024