Varbergs kommuns upphandlingar Takbyte Videbo äldreboende

Takbyte Videbo äldreboende

Varbergs kommun, VARBERG

Entreprenaden omfattar yttertaksrenovering av papp- och plåttak. I projektet ingår även byte av fasader i en mindre omfattning, samt byte av takavvattning, takluckor, huvar och luftare. Ny taksäkerhet ska monteras.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

71281