Varbergs kommuns upphandlingar Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Varbergs kommun Varberg

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0138