Varbergs kommuns upphandlingar Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruks- och beroendeproblematik

Sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruks- och beroendeproblematik

Varbergs kommun, Varberg

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruks- och beroendeproblematik.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2023-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2023/0160