Varbergs kommuns upphandlingar Sysselsättning till personer med missbruk/beroendeproblematik

Sysselsättning till personer med missbruk/beroendeproblematik

Varbergs kommun Socialförvaltningen Varberg

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för sysselsättning till personer med missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0137