Varbergs kommuns upphandlingar Sysselsättning - psykiska funktionsnedsättningar

Sysselsättning - psykiska funktionsnedsättningar

Varbergs kommun Varberg

Socialnämnden i Varberg inbjuder till anbudsgivning avseende utförande av sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar till kommuninnevånare som beviljats sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2018/0218