Varbergs kommuns upphandlingar Sysselsättning för personer med missbruk/beroendeproblematik

Sysselsättning för personer med missbruk/beroendeproblematik

Varbergs kommun Socialförvaltningen Varberg

Socialnämnden i Varberg inbjuder till anbudsgivning avseende utförande av sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik till kommuninevånare som beviljats sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2018/0217