Varbergs kommuns upphandlingar Svetstjänster, smide och reparation

Svetstjänster, smide och reparation

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar svetstjänster, smide och tillhörande reparationer i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Välkommen in med ert anbud!

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/82