Varbergs kommuns upphandlingar Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI)

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun bjuder in utbildningsanordnare att lämna anbud avseende kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI).

Upphandlingen omfattar utbildning för svenska för invandrare (SFI) i klassrumsmiljö, enligt flexibel studieform samt på distans.

Då fokus för SFI de närmaste åren är inriktat mot kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar i kombination med SFI, ingår det även i uppdraget att bedriva SFI-undervisning hos andra utbildningsaktörer. Det innebär att SFI-lärare hos den utbildningsanordnare som Vuxenutbildningen kommer att teckna ramavtal med, kommer att arbeta i nära samverkan med andra utbildningsanordnare

Under 2022 kommer troligen även ett lagkrav om sammanhållen vuxenutbildning för SFI, vilket innebär att Vuxenutbildningen söker en utbildningsanordnare som i samverkan kan förändra och justera sitt utbildningsutbud beroende på elevernas behov.

Svenska för invandrare (SFI)

Varbergs kommun bjuder in utbildningsanordnare att lämna anbud avseende kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI).

Upphandlingen omfattar utbildning för svenska för invandrare (SFI) i klassrumsmiljö, enligt flexibel studieform samt på distans.

Då fokus för SFI de närmaste åren är inriktat mot kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar i kombination med SFI, ingår det även i uppdraget att bedriva SFI-undervisning hos andra utbildningsaktörer.

Under 2022 kommer troligen även ett lagkrav om sammanhållen vuxenutbildning för SFI, vilket innebär att Vuxenutbildningen söker en utbildningsanordnare som i samverkan kan förändra och justera sitt utbildningsutbud beroende på elevernas behov.

Utbildningsanordnaren ska kunna starta undervisning i SFI 2022-08-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/98