Varbergs kommuns upphandlingar Strategisk IT-partner för Varberg Energi

Strategisk IT-partner för Varberg Energi

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Varberg Energi, genom upphandlingsenheten, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med ansökan för konkurrenspräglad dialog, avseende upphandling av strategisk IT-partner för Varberg Energi i enlighet med villkor i detta upphandlingsunderlag. I inbjudan finns en övergripande beskrivning av Varberg Energis målbild, krav och behov. Inbjudan besvaras med en ansökan om deltagande i dialogen i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Avtalstid

Planerad avtalsstart: 2022-07-01

Avtalstid

Avtalet gäller i 24 månader från avtalsteckning med option om förlängning i ytterligare 3 år med 1 år i taget till samma villkor.

Om inte Varberg Energi har sagt upp avtalet senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång ska avtalet anses vara förlängt.

Avtalet gäller dock som längst i 60 månader från avtalsteckning.

Avrop som görs under avtalsperioden kan utföras efter att själva avtalet löpt ut. I sådana fall gäller avtalade villkor oförändrat när avropsuppdraget de facto utförs.

Varberg Energi, genom upphandlingsenheten, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med ansökan för konkurrenspräglad dialog, avseende upphandling av strategisk IT-partner för Varberg Energi i enlighet med villkor i detta upphandlingsunderlag. I inbjudan finns en övergripande beskrivning av Varberg Energis målbild, krav och behov. Inbjudan besvaras med en ansökan om deltagande i dialogen i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Avtalstid

Planerad avtalsstart: 2022-07-01

Avtalstid

Avtalet gäller i 24 månader från avtalsteckning med option om förlängning i ytterligare 3 år med 1 år i taget till samma villkor.

Om inte Varberg Energi har sagt upp avtalet senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång ska avtalet anses vara förlängt.

Avtalet gäller dock som längst i 60 månader från avtalsteckning.

Avrop som görs under avtalsperioden kan utföras efter att själva avtalet löpt ut. I sådana fall gäller avtalade villkor oförändrat när avropsuppdraget de facto utförs.

Preliminär tidplan – Upphandling

Aktiviteter:

Steg 1, Kvalificering- och urval: Q1 2022.

Steg 2, Dialog: Q2 2022.

Steg 3, Tilldelning: Q2-3 2022, planerad avtalsstart 2022-07-01.

Ovan angivna tider är preliminära.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-28)

Förfarande

Konkurrenspräglad dialog

Publicerad

2022-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/2