Varbergs kommuns upphandlingar Storhushållsutrustning inkl installation

Storhushållsutrustning inkl installation

Varbergs kommun, Varberg

Ramavtalet omfattar leverans installation och driftgenomgång av ny storhushållsutrustning (förutom kyl/frys) vid nybyggnation samt utbyte av storhushållsutrustning. Ramavtalet omfattar även service och reparationer under garantitiden. Det kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Vid nybyggnation avgör entreprenadformen hur inköp av

storhushållsutrustning görs. Ramavtalet omfattar även mindre projektering och platsbesök i våra fastigheter så att befintlig utrustning samt lokaler är kompatibla med den nya utrustningen (ventilation, vatten, avlopp, el).

Ramavtalet omfattar leverans, installation och driftgenomgång/utbildning av ny storhushållsutrustning (förutom kyl/frys) vid nybyggnation samt utbyte av storhushållsutrustning. Vid nybyggnation avgör entreprenadformen hur inköp av storhushållsutrustning görs. Ramavtalet omfattar även mindre projektering och platsbesök i våra fastigheter så att befintlig utrustning samt lokaler är kompatibla med den nya utrustningen (ventilation, vatten, avlopp, el).

Föregående års (2018-12-- 2019-12) volym gällande storhushållsutrustning var ca 4 000 000 SEK för Varbergs Kommun och kan ses som en indikation på kommande volym. För Varbergs Fastighets AB var volymen för samma period ca 200 000 SEK. VFAB:s behov av storhushållsutrustning gäller utbyte/nyinköp av utrustning i befintliga fastigheter och i vissa fall vid nybyggnation.

Ramavtal kommer att tecknas med den/de leverantör/leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven och som inkommer med korrekt ifylld prisbilaga. Vid avrop med ett beräknat totalt värde under 600 000 kr ex moms kommer dynamisk rangordning att tillämpas. Avrop med ett beräknat värde över 600 000 kr ex moms kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0450