Varbergs kommuns upphandlingar Sten, kross, sand och grus

Sten, kross, sand och grus

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal avseende sten, sand, grus, krossgrus, natursingel, stenmjöl, bergkross, makadam, sorterad jord med mera för avrop inom Varberg- och Falkenbergs kommun. Leveranserna ska utföras successivt under hela avtalsperioden.

Upphandlingen består av två (2) delar och ska täcka behovet i de fall då beställaren utför arbeten/entreprenader i egen regi (med egen plats, arbetsledning):

DEL A - Leveranser inom det geografiska området, Varbergs kommun

DEL B - Leveranser inom det geografiska området, Falkenbergs kommun

Upphandlingen omfattar i första hand avhämtning inklusive lastning av efterfrågade material hos Leverantören.

Upphandlingen avser de upphandlande myndigheternas behov av stenmaterial, kross, grus och sand, i entreprenader då myndigheterna utför arbeten med egen plats- och arbetsledning.

Allmän orientering

De upphandlande myndigheterna inbjuder att lämna anbud i upphandling av ramavtal avseende kross, grus och sand med mera.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation enligt detta avtal ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal avseende sten, sand, grus, krossgrus, natursingel, stenmjöl, bergkross, makadam, sorterad jord med mera för avrop inom Varberg- och Falkenbergs kommun. Leveranserna ska utföras successivt under hela avtalsperioden.

Upphandlingen består av två (2) delar och ska täcka behovet i de fall då beställaren utför arbeten/entreprenader i egen regi (med egen plats, arbetsledning):

DEL A - Leveranser inom det geografiska området, Varbergs kommun

DEL B - Leveranser inom det geografiska området, Falkenbergs kommun

Upphandlingen omfattar i första hand avhämtning inklusive lastning av efterfrågade material hos Leverantören. helhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2018/0442