Varbergs kommuns upphandlingar Spårentreprenad Farehamnen

Spårentreprenad Farehamnen

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun avser att bygga ny hamndel i Farehamnen.

Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.

Som förberedelse för spår ut till ny hamndel nyttjas ett planerat stopp för järnvägstrafiken till att lägga ner växlar. Det medför att efterkommande entreprenad kan jobba vidare med spårarbeten utan att påverka leveranser in till nuvarande spår i Farehamnen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/18