Varbergs kommuns upphandlingar Snittblommor och krukväxter

Snittblommor och krukväxter

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser snittblommor och krukväxter och därtill tillhörande produkter och tjänster inom följande sex (6) anbudsområden.

A. Varberg centrum

B. Varberg Breared

C Varberg Håsten

D. Tvååker

E. Veddige

F. Väröbacka

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska anbudsområden.

Föregående års (2019-12-- 2023-06) volym var för Varbergs kommun ca 2 200 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Volymer för deltagande bolag under avtalstiden förväntas vara;

Varberg Energi: 200 000 SEK

Varbergs Fastighet: 50 000 SEK

Snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden.

Snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden.

Snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden.

Snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden.

Snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden

snittblommor och krukväxter

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna

buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel

blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också.

Målet är att teckna avtal med flera leverantörer för att ge en bred geografisk spridning av

leverantörer och en god tillgänglighet för våra beställare och omfattar sex (6) geografiska

anbudsområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/44