Varbergs kommuns upphandlingar Slamtransporter och tillverkning av anläggningsjord

Slamtransporter och tillverkning av anläggningsjord

Vatten & Miljö i Väst AB, Falkenberg

Upphandlingen avser bortforsling av avvattnat, rötat, slam och tillverkning av anläggningsjord från anläggningar i Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU22/38