Varbergs kommuns upphandlingar Slamsugning och spolbilstjänster

Slamsugning och spolbilstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Ramavtal för slamsugning och spolbilstjänster och därtill hörande tjänster.

Upphandlingen omfattar slamsugning och spolbilstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop. Den uppskattade volymen under en fyraårsperiod är 4 000 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Ramavtal för slamsugning och spolbilstjänster och därtill hörande tjänster.

Upphandlingen omfattar slamsugning och spolbilstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Den uppskattade volymen under en fyraårsperiod är 4 000 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0519