Varbergs kommuns upphandlingar Slamsugning och spolbilstjänster

Slamsugning och spolbilstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling avseende ramavtal för slamsugning och spolbilstjänster och därtill hörande tjänster

Upphandlingen omfattar slamsugning och spolbilstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Den uppskattade volymen under en fyraårsperiod är 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer.

Upphandling avseende ramavtal för slamsugning och spolbilstjänster och därtill hörande tjänster

Omfattning

Upphandlingen omfattar slamsugning och spolbilstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Den uppskattade volymen under en fyraårsperiod är 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med två (2) leverantörer.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2020-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0184