Varbergs kommuns upphandlingar Skyltar och uppmärkning

Skyltar och uppmärkning

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till 5000 SEK.

Vid ett värde beräknat till över 5000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske.

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och

utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering av skyltar samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under

avtalstiden

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer som uppfyller samtliga krav och har det lägsta priset.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till 5000 SEK.

Vid ett värde beräknat till ÖVER 5000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/107