Varbergs kommuns upphandlingar Skyltar och uppmärkning

Skyltar och uppmärkning

Varbergs kommun, Varberg

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Upphandlingen omfattar beställarens behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-05-31 -- 2022-05-31) volym var ca 4 800 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Varbergs Fastighetsaktiebolags volym beräknas vara ca 800 000 SEK under den kommande avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt fem (5) leverantörer som uppfyller samtliga krav och har det lägsta priset.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS22/59