Varbergs kommuns upphandlingar Skyltar och uppmärkning

Skyltar och uppmärkning

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar beställarens behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering av skyltar samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar beställarens behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-05-31 -- 2022-05-31) volym var ca 4 800 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Varbergs Fastighetsaktiebolags volym beräknas vara ca 800 000 SEK under den kommande avtalstiden.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav varor som avropas.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer som uppfyller samtliga krav och har det lägsta priset.

Avrop kommer att ske genom rangordning upp till 5000 SEK.

Vid ett värde beräknat till över 5000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår för Varbergs Kommun till 5 760 000 SEK och för Varbergs Fastighetsaktiebolag del 960 000 SEK.

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS23/16